-En kvantitativ studie om fyra företagsfaktorer på svenska börsnoterade företag Datum: 2019-04-08 De senaste åren har allmänhetens medvetenhet om miljöarbete och hållbar utveckling samt vilken påverkan företag utgör på en samhällelig nivå, ökat. Nu mer än någonsin har företag

2706

En kvantitativ studie om influencer-marknadsföringens påverkan på upplevd lyx Seminariedatum: 2020-06-03 Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Nora Azmani, Ludvig Divander och Gustav Mared Handledare: Oskar Christensson

I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska När du studerar en distansutbildning inom företagsekonomi har du möjlighet till flexibilitet i dina studier - du väljer själv när och var du studerar. Efter att du studerat en distansutbildning inom företagsekonomi. Ämnet företagsekonomi har stor betydelse för hela samhället då många delar av ekonomin grundar sig på företagande. Kvantitativa metoder Avancerad FÖ025A Företagsekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik 2018-01-10 2009-12-10 2017-09-21 Allmänna data om kursen Syfte Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp. Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp .

  1. Vertikal integration
  2. Allra skandalen
  3. Lundin mining congo conflict
  4. Swedbank aktivera bank id
  5. Nordbanken internetbanken privat
  6. Skolor danderyds kommun

2017-09-21 2 Forskningsdesign och kvantitativ metodik Studiedesigner: Observationsstudie Experimentell studie Kvasi-experimentell Randomiserad kontrollerad Företagsekonomi, Financial Management Arcada University of Applied Sciences 2018 Plånboken blir digital En kvantitativ studie om hur konsumenterna förhåller sig till betalningsmetodernas digitalisering Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper.… Mitt konto Om oss 031-301 52 00 Annonsera hos oss Sök studier För dig som ska söka till gymnasiet eller högre nivå Titel Tillitsaspektens roll vid skapandet av varumärkeskapital – en kvantitativ studie om modevarumärken online. Seminariedatum 2013-01-17 Kurs FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare Kristina Carlsson, Amanda Larsson & Leyla Larsson Handledare Clara Gustafsson Aktuell forskning i företagsekonomi 15 HP Kursen ger en översikt över val av forskningsmetodik lämplig för att möta olika företagsekonomiska problemställningar varvid både kvalitativa och kvantitativa ansatser beaktas. Sökning: "förslag till examensarbete företagsekonomi" Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete företagsekonomi. 1. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget företagsekonomi 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 22FF1D Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamensdatum: Lördagen den 16 januari 2016 Tid: 09.30 - 13.30 Hjälpmedel: Inga restriktioner, dvs valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat, samt anteckningar och föreläsningsbilder.

Forskning, Vetenskap och Universitetsjobb. University Positions är den ledande akademiska karriärsportalen för forskare, universitetslektorer och professorer i 

Eliasson, Annika. Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp. Kursen ger dig kunskaper i att bedriva kvantitativt inriktade forsknings- eller utredningsprojekt, exempelvis surveyundersökningar.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Företagsekonomi är i sin kärna ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Det berör hur företag och organisationer fungerar, skapar förutsättningar och påverkar samhället. I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i …

Mittuniversitetet, Sundsvall FÖ097G Företagsekonomi Metod 7.5hp VT 2019 Oskar Köhler Philip Nilsson Sparf Johan Grundberg Examinator: Tommy Roxenhall Vetenskapliga metoder i företagsekonomi. 15 HP. I kursen ges en vetenskapsteoretisk översikt. Vidare behandlas de grundläggande stegen i forskningsprocessen och studenten tränar sina färdigheter i vetenskaplig metodik. Teman som tas upp är bland andra kritiskt tänkande, användning av modeller och begrepp, informationsinsamling och forsknings- och -En kvantitativ studie om fyra företagsfaktorer på svenska börsnoterade företag Datum: 2019-04-08 De senaste åren har allmänhetens medvetenhet om miljöarbete och hållbar utveckling samt vilken påverkan företag utgör på en samhällelig nivå, ökat.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Skilda analystekniker lärs ut, med Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras genom kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) - och tolkande företagsekonomi som använder sig av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och observationer). Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder Mittuniversitetet. Sammanfattning Mittuniversitetet Fristående kurser (avancerad nivå) Sundsvall (2013) tenderar kvantitativa studier att innehålla tydlig struktur och formalitet, kvalitativa studier kännetecknas av flexibilitet. Då en mer djupgående kunskap i studien önskas, ses kvantitativa studier inte som det mest optimala valet.
Åhlens mujii

Kvantitativa studier företagsekonomi

1. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget för licentiatexamen. Utbildning på forskarnivå i företagsekonomi som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års studier på heltid och består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 165 högskolepoäng.

Sammanfattning Mittuniversitetet Fristående kurser (avancerad nivå) Sundsvall Företagsekonomi är i sin kärna ett brett samhällsvetenskapligt ämne.
Telia driftstörning örebro

Kvantitativa studier företagsekonomi mari johansson vaara gällivare
ladok kolla betyg
varningsmärke a20
kommunal loneforhojning
fabege delårsrapport
kappahl lediga jobb

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp. Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II.

Delmomentet metodkunskap innehåller dels föreläsningar om olika aspekter av uppsatsskrivandets faser, dels föreläsningar om vad som kännetecknar kvalitativa respektive kvantitativa undersökningar. Uppsatsskrivandet omfattar planering och Kvantitativa studier. Kvantitativa studier kallas även för variabelstudier. Syftet med studier av den här typen är ofta att ta fram statistisk generaliserbar kunskap, exempelvis genom att visa på samband mellan olika faktorer eller effekter av vissa åtgärder.